złom i metale kolorowe

Czym są poziomy recyklingu?

Każda gmina zobowiązana jest do osiągania w kolejnych latach określonych mocą obowiązujących przepisów prawnych poziomów w zakresie recyclingu tworzyw sztucznych, papieru, metali oraz szkła. Są one wypadkową wdrażania gospodarki bezopadowej, czyli poddawania ja największej ilości odpadów ponownemu przetworzeniu. Pozwala to zminimalizować składowanie śmieci w gminie lub mieści i usprawni procesy ich recyclingu w imię troski o środowisko naturalne.

Regulacje prawne w sprawie poziomów recyclingu

Najważniejszym dokumentem poruszającym kwestie poziomów recyclingu jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyclingu i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Dotyczą one takich odpadów jak papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło, czyli najbardziej popularnych odpadów produkowanych przez mieszkańców miast i gmin. Rozporządzenie wskazuje też poziomy recyclingu i odzysku odpadów budowlanych oraz rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Korzyści z odzysku odpadów i recyclingu

Maksymalizacja odzysku z odpadów komunalnych to cel każdej gminy oraz miasta. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się instalacje wysoko zaawansowane. Dzięki nim ogranicza się masę odpadów, która mogłaby w znaczącym stopniu zanieczyścić środowisko. Recycling ma także walor edukacyjny, czyli zwiększa świadomość ekologiczną mieszkańców i wyrabia nawyk porządku, oszczędności oraz gospodarności. Ponadto pozwala on na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ogranicza zanieczyszczenie powietrza w gminie lub mieście.