złom i metale kolorowe

Skup złomu stalowego

Prowadzimy skup złomu stalowego – przyjmujemy materiały w różnej formie oraz ilości. Cena uzależniona jest od grubości stali. Złom stalowy dzielimy na dwa główne źródła powstawania: złom poamortyzacyjny oraz odpady produkcyjne. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze wszystkimi elementami konstrukcji i wyrobów, które zostały poddane likwidacji lub wymianie. Skup złomu stalowego przyjmuje także wszystkie odpady, które powstały w wyniku wytworzenia stali, jej obróbki mechanicznej czy też przeróbki plastycznej tego surowca. Nie zawiera on żadnych dodatków stopowych lub zawiera je w bardzo małych ilościach (około 0,1%).

 

Co można oddać do skupu złomu stalowego?

W naszym skupie złomu stalowego można oddać rury, konstrukcje stalowe, blachy, elementy maszyn, karoserie samochodowe, odpady poprodukcyjne z obróbki stali oraz pozostałe formy złomu stalowego. Do współpracy zapraszamy szczególnie zakłady przemysłowe oraz surowcowe, także przedsiębiorstwa budowlano-montażowe. Wymienione branże są najczęstszymi źródłami złomu poamortyzacyjnego. Z kolei odpady poprodukcyjne często znajdują się przy stalowniach, odlewniach, walcowniach, młotowniach, kuźniach i pozostałych wytwórniach konstrukcji. Cena za słom stalowy jest uzależniona od grubości stali, ale gwarantujemy, że zawsze będą to atrakcyjne kwoty.

Skup złomu metalowego

Do czego wykorzystuje się złom stalowy?

Prowadząc skup złomu stalowego, gromadzimy materiały, które nadają się do bezpośredniego zastosowania w trakcie procesu stalowniczego. W przypadku złomu stalowego wsadowego mamy do czynienia z właściwościami chemicznymi, które mogą mieć dopuszczalne zanieczyszczenie oraz parametry techniczne: wymiary i masę. Przyjmowane w skupie złomu stalowego blachy i rury mogą zostać wykorzystane jako ekonomiczny i ekologiczny wsad do wytopienia stali. Z kolei złom niewsadowy wymaga późniejszej przeróbki, polegającej na usuwaniu zanieczyszczeń metalicznych, by jakość materiału spełniała dopuszczalne normy.