złom i metale kolorowe

Czym się różni złom wsadowy od niewsadowego?

Skup złomu z Chełmka przyjmuje zarówno złom wsadowy, jak i niewsadowy. Od właściwości i rozmiaru stali przekazywanej do punktu skupu, zależy to, czy będzie mogła być z łatwością wykorzystana w procesie odzyskiwania. Ma to oczywiście również wpływ na cenę skupu. Niezależnie od rodzaju stali, warto oddawać zalegający odpady na złom, nie tylko ze względu na zarobek, ale również z troski o środowisko naturalne.

Czym jest złom wsadowy?

Złom wsadowy to odpady, które mogą być bezpośrednio użyte w procesie stalowniczym. Złom ten musi charakteryzować się określonym składem chemicznym i czystością. Istotne są również jego wymiary, które nie powinny przekraczać 1500 x 500 x 500 mm. Masa tego typu odpadu nie może być wyższa niż 200 kg. Złom wsadowy umożliwia bezpieczne oraz ekonomiczne wykorzystanie podczas procesu wytapiania stali w piecu hutniczym. Można wyróżnić różne klasy tego typu odpadów. Przykłady złom wsadowego to m.in.: złom kawałkowy z przeróbki plastycznej i poamortyzacyjny oraz mechanicznie prasowane paczki z taśm i blach. Można oddać je np. do punktu skupu złomu z Chełmka.

Co to jest złom niewsadowy?

Złom nazywany niewsadowym nie może zostać użyty bezpośrednio w procesie stalowniczym. Przed umieszczeniem go w piecu służącym do wytopu stali, musi zostać poddany przeróbce mechanicznej bądź ręcznej w celu uzyskania wymaganych wymiarów i właściwości. Proces ten obejmuje również oczyszczenie elementu z zanieczyszczeń niemetalicznych i metalicznych. Złom niewsadowy to m.in. złom niesortowany, wielkogabarytowy, szyny, a także długie wióry. Zaliczają się do niego długie rury oraz pręty zbrojeniowe, które nie mieszczą się w piecu hutniczym. Ze względu na nakłady kosztów i pracy, które są potrzebne do przygotowania tego typu odpadów, można zarobić na nich nieco mniej na skupach złomu.