złom i metale kolorowe

Grubość stali - ważny parametr przy oddaniu na złom

Poszukując skupu złomu, do którego chcemy oddać odpady stalowe, warto zdawać sobie sprawę z tego, że jego cena może różnić się w zależności od typu złomu. Grubość odpadów stalowych to jeden z czynników, który wpływa na możliwość ich wykorzystania w procesie przetwórczym, a co za tym idzie na cenę jego skupu. Złom wsadowy, za który można otrzymać więcej, musi spełniać odpowiednie wymagania dotyczące czystości i mieć minimalną grubość wynoszącą 4 mm. Nie może też przekraczać wymiarów 1,5 m x 0,5 m na 0,5 m. Wśród złomu niewsadowego wyróżnia się grupy od N1 do N10. Stal należąca do grupy N-10 ma do 4 mm grubości, a N-7 to odpady mające powyżej 10 mm grubości, które są jednymi z cenniejszych.

Jak klasyfikuje się złom stalowy?

Wyróżnia się złom stalowy wsadowy i niewsadowy. Do pierwszej grupy zalicza się odpady, które mają dużą wartość przetwórczą i mogą być poddawane recyclingowi w piecach hutniczych. Aby odpady mogły być klasyfikowane jako złom wsadowy, muszą mieć wymagane parametry chemiczne i fizyczne. Nie mogą ważyć więcej niż 200 kg i muszą wyróżniać się niskim stopniem zanieczyszczenia. Złom stalowy niewsadowy należy do tańszej klasy złomu i należy poddać go specjalnej obróbce, zanim trafi do pieca hutniczego i zostanie poddany procesom stalowniczym.

Jakie odpady stalowe można oddać do skupu?

Na skup złomu można oddać różne rodzaje odpadów stalowych. Przykłady elementów klasyfikowanych jako złom stalowy niewsadowy, to m.in.: wióry, linie stalowe, rury, profile, taśmy, druty oraz cienkie, prasowane blachy i złom poamortyzacyjny. Odpady ze stali wsadowej przede wszystkim odpady poprodukcyjne oraz pochodzące z zakładów przemysłowych. Są to m.in. elementy maszyn, konstrukcje stalowe, pręty, szyny oraz pręty do zbrojenia betonu. Cena skupu zależy od właściwości, stopnia zanieczyszczenia oraz grubości danego elementu.