złom i metale kolorowe

Jak wygląda utylizacja odpadów poprodukcyjnych?

Odpady poprodukcyjne mogą mieć zróżnicowany charakter. Niektóre są neutralne, inne z kolei szkodliwe dla ludzi i środowiska. Stąd tak ważne jest, aby ich utylizacja przebiegała w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami.

Polskie prawo jasno definiuje, czym są odpady i w jaki sposób należy się ich pozbywać. Te poprodukcyjne uznaje się za specyficzne, będące wynikiem pozostałości po procesie produkcji, a nie jej skutkiem ubocznym. Jeżeli nie nadają się do dalszego wykorzystania i nie mogą zostać użyte w innych celach, wówczas należy poddać je utylizacji.

Kwalifikacja odpadów

Odpady poprodukcyjne to efekt działalności, jaką prowadzą zakłady zajmujące się szeroko pojętym przemysłem lub wytwórstwem. Kwalifikacja rodzajów śmieci odbywa się na podstawie:

  • prowadzonej przez firmy ewidencji,
  • sposobu magazynowania odpadów,
  • tego, czy odpady nadają się do powtórnego wykorzystania.

Odpady poprodukcyjne powstają w przedsiębiorstwach spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych, elektronicznych – jak widzisz jest to bardzo szerokie pojęcie, które uwzględnia śmieci różnego pochodzenia. Wśród nich są zarówno te niebezpieczne, jak chemia laboratoryjna czy środki ochrony roślin, jak również stosunkowo neutralne, lecz i tak wymagające rozsądnego traktowania (opakowania, odpady mineralne, resztki żywności).

Utylizacja odpadów poprodukcyjnych

Po zakwalifikowaniu odpadów poprodukcyjnych jako szkodliwych, stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego, a nawet dla ludzi, należy poddać je utylizacji zgodnie z przyjętymi procedurami. Ma to na celu uniknięcie wycieków i przedostania się niebezpiecznych substancji do gruntu czy wody, które mogłyby ulec skażeniu. Dlatego wszelkie odpady chemiczne, metalowe, azbest, opakowania po preparatach łatwopalnych lub toksycznych powinny znaleźć się na dedykowanym składowisku, a tam zostać poddane utylizacji. W tym celu przedsiębiorstwa nawiązują współpracę z firmami oferującymi wywóz śmieci oraz prowadzącymi legalne skupy złomu.

Odzysk odpadów

Okazuje się, że niektóre odpady poprodukcyjne, gdy trafią w odpowiednie miejsce mogą zostać poddane recyklingowi. W procesie przetwórstwa są obrabiane w nowoczesnych parkach maszynowych, a potem zyskują drugie życie. Dotyczy to głównie cennych surowców takich jak metal, aluminium, żeliwo, miedź czy mosiądz. Składowanie ich na dzikich wysypiskach jest nielegalne, z kolei oddanie do skupu to działanie zgodne z prawem, a zarazem dające okazję do zarobku. Z opcji jednorazowej lub długofalowej współpracy ze skupem korzysta wiele firm i osób prywatnych.