złom i metale kolorowe

Jakie dokumenty otrzymujemy w skupach złomu?

Każdy profesjonalnie działający skup złomu jest zobowiązany przez polskie prawo do prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadów. Niezależnie od tego czy dostarczane są nam metale kolorowe, aluminium lub miedź, musi zostać to udokumentowane, tak by cały proces odbywał się w sposób legalny.

Tego rodzaju przepisy mają na celu zwalczanie handlu zakazanymi towarami, a także przetwarzania materiałów pochodzących z kradzieży. Co więcej, z uwagi na to, że przyjęcie złomu wiąże się z transakcją finansową, musi zostać zapisany ślad jej pojawienia się, a także obowiązku opodatkowania. W związku z tym jakie dokumenty otrzymacie, przekazując różnego rodzaju metale do skupu?

Potwierdzenia przekazania złomu

Każda osoba, lub przedsiębiorca, przekazując metale do skupu złomu, otrzyma dokumenty potwierdzające zawarcie takiej transakcji. Dzięki temu wymiana będzie legalna, a obie strony będą miały zapis uwierzytelniający ten proces. W przypadku osób fizycznych wystawiony zostanie formularz przyjęcia odpadów metali (FPO). Dokument ten musi zawierać dokładne określenie rodzaju przyjmowanego złomu i jego źródło pochodzenia. Dodatkowo muszą pojawić się na nim dane osoby, która przekazuje odpady. Powinien to być adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także jej imię i nazwisko. Chroni to skup złomu przed przyjmowaniem towarów niewiadomego pochodzenia, w tym skradzionych materiałów. Formularz przyjęcia odpadów metali jest też potwierdzeniem zawarcia transakcji i podstawą do opodatkowania.

Innym rodzajem potwierdzenia przekazania złomu jest dokument wystawiany przez przedsiębiorców wytwarzających odpady, które następnie mają być przekazane do skupu. Taki podmiot gospodarczy ma obowiązek prowadzenia ewidencji, a także do wystawiania karty przekazania odpadu (KPO) wraz z fakturą przy każdej transakcji. Jest to kolejny dokument, który w jasny sposób określa pochodzenie danego materiału, a także stanowi podstawę do opodatkowania. Chociaż jest to formalność, którą musi spełnić przedsiębiorca przekazujący złom, nie sposób nie wspomnieć o tego rodzaju obowiązku prawnym.

Dzięki tego rodzaju zabiegom przekazywanie metali kolorowych, miedzi lub aluminium staje się legalne i pomaga działać wszystkim podmiotom w sposób przejrzysty. Zatem nie ma w tym nic dziwnego, że w każdym punkcie skupu złomu wystawiane są dokumenty takie jak FPO, a także, że oczekuje się otrzymania KPO wraz z fakturą.