złom i metale kolorowe

Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Pomimo iż nasza świadomość ekologiczna zdecydowanie rośnie, to nadal w wielu miejscach, w tym, w lasach, jeziorach czy rzekach możemy natknąć się na hałdy śmieci, które z całą pewnością nie powinny się tam znajdować. Niekiedy wyrzucanie ich niedozwolony sposób wynika z niewiedzy, a innym razem z próby zaoszczędzenia, jednak za takie postępowanie grożą kary.

Śmieci a ich odpowiednie wyrzucanie

Ogromne znaczenie ma segregacja. Śmieci powinny trafiać do odpowiednio do tego przygotowanych pojemników, jeśli w domu, czy gdziekolwiek indziej, na co dzień lub w czasie remontu dojdzie do pojawienia się odpadów metalowych, to z pewnością warto odwiedzić skup złomu, gdzie odbędzie się jego recykling. Podobnie sytuacja wygląda z odpadami budowlanymi i gruzem, nie możemy wrzucać ich do komercyjnych pojemników przydomowych, bo mogą np. zniszczyć śmieciarkę w czasie załadunku. Konieczne jest wynajęcie specjalistycznej firmy i ustawienie worka lub kontenera na gruz.

Niewłaściwie wyrzucane są zarówno odpady komunalne, czyli te, które każdego dnia produkujemy we własnych domach, jak i te bardziej uciążliwe, jak pozostałości remontowe, czy różnego rodzaju odpady wielkogabarytowe – meble czy sprzęt. Warto jednak pamiętać, że ich odpowiednie składowanie ma wpływ m.in. na otaczające nas środowisko. Kodeks wykroczeń przewiduje, że nielegalne pozbywanie się odpadów może skutkować nałożeniem kary finansowej, w wysokości od 20 do 5000 zł. Jednak mogą pojawić się dodatkowe koszta, np. jeśli nasz gruz wrzucony do normalnego pojemnika, uszkodzi śmieciarkę, to jej właściciel może wystąpić o odszkodowanie.

Składowanie odpadów – możliwość kary

Nie powinniśmy również w żadnym razie składować śmieci na własnej działce, z zamiarem ich późniejszego usunięcia lub czekania, aż zostaną one porośnięte przez zieleń. Taka sytuacja również może skończyć się karą dla właściciela, gdyż ma on obowiązek utrzymywania posesji w porządku. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń takie działanie może skutkować nałożeniem kary w wysokości do 1500 zł.