złom i metale kolorowe

Jakie odpady powstają w wyniku produkcji stali?

Stal to jeden z najbardziej pożądanych na skupach złomu materiałów, ze względu na możliwość poddawania go wielokrotnemu recyclingowi bez utraty jego właściwości. Zarówno w procesie powstawania surowej stali, jak i stali konstrukcyjnej, a także obróbki wtórnej: termicznej, mechanicznej oraz powlekania, wiercenia i nitowania, powstają liczne odpady, które mogą być ponownie wykorzystane. Jakie jeszcze odpady ze stali można wyróżnić?

Jakie są stalowe odpady?

Do źródeł złomu stalowego zalicza się złom poamortyzacyjny, czyli różnego rodzaju uszkodzone i zużyte konstrukcje i elementy maszyn, m.in. pochodzące z firm lotniczych, rolniczych i budowlanych. Drugi rodzaj stalowych opadów stanowią odpady produkcyjne. Są to różnego rodzaju elementy, które powstają podczas obróbki plastycznej i mechanicznej stali. Odpady poprodukcyjne ze stali pochodzą zazwyczaj z kuźni, wytwórni konstrukcji stalowych, prasowni, walcowni, odlewni i stalowani, a także z firm należących do różnych innych gałęziach przemysłu, w których stal poddawana jest obróbce. Mogą być to m.in. opiłki, wióry i skrawki, które następnie są przekazywane do profesjonalnych firm zajmujących się skupem złomu stalowego.

Gdzie wykorzystuje się odpady stalowe?

Stalowe odpady zostają poddane recyclingowi przez proces spalania. Z popiołów wybierany jest metal, który zostaje transportowany do hut, a następnie przetapiany. Druga metoda odzyskiwania stali polega na magnetycznej segregacji odpadów. Recycling odpadów stalowych pozwala na oszczędność surowców oraz na znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Odzyskany surowiec wykorzystuje się m.in. do produkcji narzędzi, rur, pokryć dachowych, a także elementów samochodów.