złom i metale kolorowe

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Każdy z nas zyskuje coraz większą świadomość dotyczącą konieczności dbania o środowisko naturalne. Liczba odpadów stale się zwiększa, dlatego segregacja jest tak ważna. Część śmieci trafia na wysypiska, inne do sortowni, spalarni czy zakładów recyklingowych. Warto jednak pamiętać, że mimo to stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego. Które odpady są największym zagrożeniem i jakie działania mogą zminimalizować skutki, które wyrządzają?

Substancje chemiczne i metale ciężkie

Wyróżnić możemy wiele rodzajów odpadów, które stanowią duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jednym z nich są substancje chemiczne. Mowa tutaj o takich odpadach, które zawierają farby, leki czy kosmetyki. Należy je utylizować w sposób wskazany przez producenta, na przykład umieszczając w pojemnikach na przeterminowane leki. Odpadami, które uchodzą za jedne za najgroźniejsze dla środowiska, są te, które zawierają metale ciężkie. Mogą one zagrażać nie tylko dla zdrowia, ale również życia ludzi, zwierząt i roślin.

Zaliczamy do nich między innymi miedź, ołów, rtęć, cynk czy nikiel. Urządzenia, które zawierają wymienione metale, znajdują się w każdym domu. Jest to wszelkiego rodzaju elektronika, na przykład telewizor i komputer, baterie czy akumulatory. Wiele z nich to tak zwane elektrośmieci. W przypadku odpadów zawierających metale ciężkie również należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi ich utylizacji. Zwykle jednak należy oddać je do skupu miedzi czy innych odpadów, aby firma, która profesjonalnie zajmuje się utylizacją, odpowiednio się nimi zajęła.

Jakie zagrożenie stwarzają tworzywa sztuczne?

Metale ciężkie czy substancje chemiczne niewątpliwie stwarzają duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jednak nie bez powodu coraz częściej słyszymy na temat szkodliwości tworzyw sztucznych i konieczności ograniczenia zakupu plastikowych produktów. Problem takich odpadów jest ogromny.

Plastik zaśmieca lasy i miasta oraz zbiorniki wodne stanowiąc zagrożenie dla ryb i innych stworzeń żyjących w morzach i oceanach. Problem plastiku polega nie tylko na tym, że produkuje się go coraz więcej, ale również na tym, że rozkłada się bardzo powoli. Właśnie dlatego należy wyrzucać takie odpady do odpowiednio oznaczonych pojemników albo oddawać je do punktów, które przyjmują surowce wtórne.