złom i metale kolorowe

Puszki po napojach - cenny materiał recyklingowy

Do punktu skupu złomu w Chełmku można przekazać m.in. puszki po napojach. Są one cennym materiałem recyclingowym, ponieważ mogą być wielokrotnie przetwarzane i ponownie wykorzystane. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak puszki po napojach są recyklingowane oraz jakie korzyści przynosi to zarówno dla środowiska naturalnego, jak i gospodarki.

Jak przebiega proces recyklingu puszek?

Puszki muszą zostać zebrane i posegregowane według rodzaju materiału, z którego są wykonane − aluminium czy stal. Następnie trafiają do zakładów przetwórczych, gdzie przygotowuje się je do dalszego przetwarzania. W przypadku puszek aluminiowych, materiał jest rozpuszczany w piecach hutniczych, a następnie odlany na walcowane blachy. Stalowe puszki natomiast są poddawane procesowi granulacji, czyli rozdrabnianiu na drobne kawałki. Następnie stal jest oddzielana od innych materiałów, takich jak farby czy lakier, a czysty materiał jest przetapiany w piecach i walcowany na blachy.

Jakie są korzyści wynikające z recyclingu puszek?

Oddanie puszek do punktu recyclingu, np. na skup złomu w Chełmku przynosi wiele korzyści dla środowiska naturalnego. Przede wszystkim pozwala na ograniczenie zużycia surowców naturalnych, takich jak boksyt, z którego pozyskuje się aluminium, czy rudy żelaza, które są bazą dla stali. Ponadto proces recyklingu wymaga znacznie mniejszej ilości energii niż produkcja tych metali z surowców naturalnych. W przypadku aluminium oszczędność energii wynosi nawet 95%, co przekłada się na mniejsze emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Proces recyklingu puszek po napojach wpływa również korzystnie na gospodarkę. W Polsce istnieje wiele przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów, które zatrudniają tysiące osób. Dzięki recyklingowi tworzone są nowe miejsca pracy, a także rozwija się rynek wtórnych surowców.