złom i metale kolorowe

Rozbiórki linii technologicznych krok po kroku

Zamknięcie firmy, zmiana siedziby czy też wymiana parku technologicznego w różnych branżach przemysłu niejednokrotnie wiąże się z potrzebą rozbiórki istniejącej linii technologicznej. Bywa, że musimy zdemontować, zezłomować zużyte elementy konstrukcyjne przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Pod każdym kątem, czy to formalnym, prawnym czy merytorycznym jest to praca, którą warto zlecić profesjonalistom.

Chcemy przybliżyć wam tajniki naszej pracy, zlecenia, jakie wykonujemy na co dzień. Chcemy pokazać wam, że praca w zakładzie takim jak nasz, świadczącym usługi skupu, sprzedaży i przetwarzania złomu różnego rodzaju oraz rozbiórek i demontaży obiektów przemysłowych, to również spore wyzwanie. To praca, która wymaga szerokiego zakresu wiedzy, niebywałego sprytu, a różnorodność zadań jest tak duża, że na narzekanie na monotonię i nudę u nas nie ma miejsca. Dziś zajmiemy się rozbiórką linii technologicznych.

Rozbiórka linii technologicznych do strony formalnej

Rozbiórka linii technologicznej to proces równie skomplikowany co budowa, rozbudowa czy też modernizacja istniejących linii. Wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu czynności formalnych, nim w ogóle będzie możliwość rozpoczęcia fizycznie prac rozbiórkowych istniejącego parku maszynowego i jego utylizacji.

Rozbiórka linii produkcyjnych bądź innych rozwiązań technologicznych w firmach jest uregulowana prawnie. Podczas tego typu czynności należy stosować się do wytycznych zawartych głównie w:

  • prawie budowlanym m.in. art. 3 pkt 7, art. 21a, art. 28, art. 33

  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

Przepisy określają wyraźnie zasady postępowania przy rozbiórkach, informując, że wszelkie rozbiórki obiektów budowlanych nie mogą być przeprowadzane bez odpowiednich dokumentów (pozwolenia na budowę). Prawnie rozbiórka to jeden z rodzajów robót budowlanych. Zalicza się do nich budowę, przebudowę, montaż, remont, oraz wspomniana rozbiórka obiektu budowlanego (w tym linii technologicznych). W przypadku rozbiórki linii technologicznych w zamkniętych fabrykach dodatkowo w zakres firm zajmujących się rozbiórką muszą wchodzić określone uprawnienia elektryczne, bywa, że dozoru technicznego oraz szereg innych obejmujących pracę w środowisku szczególnie niebezpiecznym.

W dokumentacji rozbiórki linii technologicznych w nie może zabraknąć:

  • zgody właściciela obiektu budowlanego,

  • szkicu usytuowania obiektu budowlanego,

  • opisu zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

  • opisu sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

  • pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, przykładem mogą być tu ekspertyzy techniczne wymagane do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

  • nie rzadko wymagany jest projekt rozbiórki obiektu.

Podczas prac rozbiórkowych konieczne są tablice informacyjne i sprzęt specjalistyczny

Pod względem formalnym, prawo obliguje nas do prowadzenia dziennika budowy. Musimy też ustawić tablicę informacyjną i określone ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W ramach rozbiórki linii technologicznych należy zdemontować i odpowiednio zutylizować układy napędowe danego parku technicznego firmy, wszelkie układy sterowania. Należy też wykonać demontaż istniejących maszyn i urządzeń (w tym wielkogabarytowych), pamiętając o zachowaniu odpowiednich przepisów BHP.