złom i metale kolorowe

Czy stary sprzęt RTV/AGD można oddać do skupu złomu?

Stary i zepsuty sprzęt RTV i AGD to elektrośmieci należące do grupy odpadów, które zawierają substancje szkodliwe i trujące. Oznacza to, że mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt, ponieważ łatwo przenikają do środowiska naturalnego przez glebę i wody gruntowe. Z tego powodu istnieją ścisłe zasady dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem gospodarstwa domowego oraz odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi. Wyrzucenie ich do zwykłego śmietnika grozi karą grzywny do 5000 złotych. Co należy zatem zrobić ze starym sprzętem RTV i AGD?

Gdzie oddać zepsuty sprzęt AGD i RTV?

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zepsute i stare urządzenia muszą być oddane do:

  • punktu odbioru odpadów elektronicznych i elektrycznych,
  • punktów sprzedaży elektroniki, gdy zakupywany jest ten sam rodzaj nowego sprzętu,
  • zakładów przetwarzania elektrośmieci.

Oznacza to, że stary sprzęt RTV i AGD nie może zostać oddany do punktu skupu złomu. Jeżeli podczas sprzątania piwnicy lub garażu znajdziesz kable, lub inne elementy, które były kiedyś częścią sprzętu elektronicznego, możesz zanieść je do punktu skupu złomu. Pamiętaj jednak, że jeśli masz w domu zużyty sprzęt, to nie możesz wykonywać jego demontażu na własną rękę, ponieważ grozi to uwolnieniem się szkodliwych i niebezpiecznych substancji. Tego typu usługi świadczą wyspecjalizowane zakłady przetwarzania.

Dlaczego nie wolno wyrzucić starego sprzętu na śmietnik?

Nadprodukcja elektroodpadów przyczyna się do coraz większego skażenia gleby, wody i powietrza, a co za tym idzie do niszczenia środowiska naturalnego. Skutkuje to ograniczenie przestrzeni życiowej zwierząt, zanikaniem wielu zasobów naturalnych oraz wzrostem ilości osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Stary sprzęt RTV i AGD to źródło wielu niebezpiecznych substancji, m.in. chromu, kadmu i związków bromu. Lodówki zawierają freon niszczący warstwę ozonową, w wyświetlaczach LCD znajduje się rtęć, a ołów stosowany jest w elektronicznych komponentach.