złom i metale kolorowe

Przemieszczenia maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Wyzwania organizacyjno-logistyczne

W dzisiejszym świecie sprawne funkcjonowanie każdego zakładu produkcyjnego uwarunkowane jest pracą szeregu maszyn, linii produkcyjnych i urządzeń technologicznych. To właśnie maszyny wykonują najcięższą pracę i grają kluczową wręcz rolę w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa. Przetransportowanie całego sprzętu do innego zakładu bądź reorganizacja istniejącego miejsca pracy to nie lada zadane.

Serce zakładu produkcyjnego

Maszyny i linie produkcyjne można bez wątpienia nazwać sercem całego zakładu. To one generują zyski i wykonują większość pracy. Konieczność zmiany miejsca całego tego układu to ogromne wyzwanie, które wymaga doświadczenia i precyzji. W dzisiejszych czasach nie ma potrzeby robienia tego na własną rękę - wyspecjalizowane firmy dysponujące odpowiednim sprzętem ułatwiającym cały proces i zapewniającym bezpieczeństwo czekają na posterunku, lecz mimo to wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielną organizację przenosin, płacąc niekiedy ogromne koszty za nieprofesjonalne podejście do tematu.

Bezpieczeństwo to podstawa

Odłączanie i transportowanie maszyn wymaga specjalistycznej wiedzy. Odłączenie od mediów w przypadku takich kolosów to nie tylko wyjęcie wtyczki z kontaktu. Często łączy się to z wieloma przyłączami, które trzeba odpowiednio zabezpieczyć. Mamy do czynienia z potężną maszyną lub wręcz układem maszyn, które działają jak jeden spójny narząd całego przedsiębiorstwa. Przy nieumiejętnym demontażu istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia zarówno całej maszyny i osprzętu, jak i elementów przyłączeniowych, czy też nawet całych instalacji.

Ryzyko uszkodzenia infrastruktury zakładu nie jest wcale takie rzadkie i pociąga za sobą ogromne koszty i odpowiedzialność. Nietrudno wyobrazić sobie co się dzieje przy uszkodzeniu instalacji gazowej i elektrycznej na raz. O katastrofę bardzo łatwo. Dlatego takie pracy powinno się powierzać wyłącznie wyspecjalizowanym ekipom, które zadbają przede wszystkim bezpieczeństwo całego procesu.

Wyłączanie ich z obiegu powinno odbywać się w ściśle określonych warunkach, z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz według ściśle określonej kolejności. Każdy błąd może spowodować nie tylko uszkodzenie maszyn i całego osprzętu, lecz także może stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników wykonujących tę pracę lub lawet narazić ich życie. Oczywiście, za zaistniałą sytuację i przy powierzaniu zadań przewyższających kompetencje pracownika odpowiada prawnie i finansowo firma.

Problemy ze złożeniem

Kolejna sprawa to konieczność złożenia całego układu z powrotem. Niejednokrotnie pracownicy nie są w stanie po demontażu z powrotem złożyć poprawnie całego układu i podpiąć go do mediów bezbłędnie. Nie są to proste urządzenia, a cały sprzęt i maszyny muszą być podpięte idealnie, aby produkcja mogła zacząć działać z powrotem.

Uszkodzenia maszyn i sprzętu

Nie jest wcale rzadkością uszkodzenie maszyn produkcyjnych, ich komputerów, co skutkuje zatrzymaniem produkcji często na długi czas. Do tego dochodzą awarie nieumiejętnie wykorzystywanego sprzętu takiego, jak wózki widłowe, podnośniki, różnych narzędzi. Bardzo często pracownicy nie mają odpowiednich uprawnień do obsługi takich sprzętów, a sam sprzęt jest wypożyczany ze względu na akcję. Generuje to wiele niebezpiecznych sytuacji i koszty.

Wyzwanie z załadunkiem i transportem

Jeśli maszyny i cały osprzęt jest transportowany na większą odległość - z zakładu do zakładu należy zapewnić także odpowiednie warunki, aby odbyło się to bez uszczerbku na sprzęcie. Wilgoć, wstrząsy, uszkodzenia mechaniczne  to główne wyzwania, jakie czekają na nas podczas transportowania całej linii produkcyjnej. Dopasowanie odpowiedniego samochodu do transportu też jest tutaj wyzwaniem. Nie są to małe maszyny, a źle dopasowany samochód - po raz kolejny - może spowodować uszkodzenie maszyn.

Wykwalifikowana kadra

Bardzo ważne jest też to, aby pracownicy, którzy będą wykonywali całe przeniesienie byli w tym kierunku wykwalifikowani. Nie wystarczy delegować pracowników, którzy deklarują, że mogą się tym zająć. Sprawdzenie kompetencji i doświadczenia w tym zakresie to podstawa bezpieczeństwa wielu ludzi. Narażenie na wybuch gazu, czy pożar to nie przelewki.

Takie firmy jak nasza oferują pełną obsługę przeniesienia całych linii technologicznych, maszyn i osprzętu sprawnie, bezpiecznie i bez uszczerbku na zdrowiu pracowników, jak i na majątku firmy. Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników jest tu kluczowe. Wielu zagrożeń po prostu nie sposób sobie wyobrazić bez znajomości specyfiki tego przedsięwzięcia. Warto też zaznaczyć, że nieumiejętny transport, przyłączanie i odłączanie może spowodować utratę gwarancji sprzętu, co generuje konieczność napraw w przyszłości na własny koszt.